Visual Merchandising


Pod pojmom Visual Merchandising razumijemo optičko poticanje prodaje odnosno čisto vizualni aspekt poticanja prihoda od prodaje. Koncept se često primjenjuje na onim mjestima na kojima kupci dolaze u kontakt s proizvodima i uslugama koje se prodaju, dakle na prodajnim mjestima (Point of Sale) odnosno mjestima kupnje (Point of Purchase). Tu se podrazumijevaju različiti oblici prodajnih i prezentacijskih površina, a u koje se ubrajaju trgovine, sajmovi i prezentacijske priredbe.

Budući da pomoću Visual Merchandising-a često u prodajni prostor donosimo koncepte takovanog "Corporate Identity-ja" odnosno "Corporate Designs-a" rado se na njega gleda kao na produljenu ruku marketinga. Na ovaj način može se pobrinuti za to da sve poslovnice nekog poduzeća slijede isti dizajnerski koncept. Slika poduzeća ili serije proizvoda koja je nastala na ovaj način služi vizualnoj komunikaciji s kupcima i pomaže njihovom snalaženju. U pojedine elemente dizajna ubrajaju se npr. fasada trgovine, izlozi, ulazni prostor, osvjetljenje kao i koncept slaganja robe i prezentacije robe.
Close menu
Povratak na vrh