Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Sva nabava i usluge vrše se na temelju sljedećih uvjeta:

 

Određivanje cijene

Sve tvorničke cijene su neobvezujuće i uključuju zakonom određen porez na dodanu vrijednost. Objavom ovog cjenika odnosno kataloga sve prije određene cijene više ne vrijede. Uzorci se – osim ako u ponudi nije drugačije određeno – obračunavaju prema cijeni u cjeniku.

 

Vrijeme nabave

Prema dogovoru. Roba se izrađuje i dostavlja što je brže moguće. Roba iz skladišta dostavlja se odmah. U načelu nije obavezno postavljati rokove nabave. Isključeno je pravo na odštetu zbog neizvršavanja ili kašnjenja nabave.

 

Nabava – otprema

Nabava se vrši iz tvornice ili skladišta na trošak i odgovornost naručitelja, na način da troškovi otpreme budu što manji. Ukoliko želite posebnu pošiljku putem EXPRESS-a, EMS-a, UPS-a ili ekspresne željezničke dostave, molimo da nas o tome obavijestite zajedno s narudžbom.

 

Pakiranje

Troškovi dodatne ambalaže za već zapakiranu robu nisu uključeni u cijenu. Oni se obračunavaju prema potrebi. Budući da smo ARA licencirani partneri pod br. 9587, ne primamo natrag ambalažni materijal.

 

Plaćanja

Za plaćanja unutar 10 dana – popust 2%; za plaćanja unutar 30 dana – neto cijena. Novi naručitelji plaćanje vrše bankovnim prijenosom. U slučaju višekratnog kašnjenja s plaćanjem ono će se automatski obračunati kod pouzeća. Ako pak robu treba poslati neutralno, plaća se unaprijed s odbijenih 2%. Kod posebnih narudžbi unaprijed se plaća 50% ukupne cijene, osim ako u ponudi nije drugačije navedeno. Neopravdani odbici kao što je preveliki popust, popust izvan za to predviđenog roka, odbici na ambalažu, odbici na poštarinu ili neki drugi odbici koje s nama unaprijed ne dogovorite, ostaju kod nas kao otvorena potraživanja te se naplaćuju. U slučaju kašnjenja s plaćanjem obračunavaju se kamate sukladne onima u bankama.

 

Pravo na vlasništvo

Klauzula o saldu/tekućem računu (Klauzula o poslovnim obvezama): Prodavač zadržava pravo na vlasništvo tako dugo dok kupac ne podmiri sva potraživanja prodavača, koja proizlaze iz poslovnih obaveza, uključujući buduća potraživanja koja proizlaze iz istovremeno ili kasnije sklopljenih ugovora. To vrijedi i u slučaju kad su neka ili sva potraživanja prodavača uključena u tekući račun te je pritom određen i priznat saldo. Pravo na vlasništvo prilikom nove prodaje može se produljiti u skladu s klauzulom o pretpreuzimanju: Sukladno pravilniku kupac ima pravo na ponovnu prodaju robe zadržane u vlasništvu, ako odmah prepusti prodavaču sva potraživanja koja proizlaze iz ponovne prodaje potrošaču ili trećoj osobi. Ukoliko je roba koja je zadržana u vlasništvu prerađena ili podvrgnuta preradi, odnosno povezana s predmetima na koje isključivo pravo na vlasništvo ima kupac, a zatim dođe do prijenosa vlasništva, kupac u potpunosti odustaje od potraživanja prema prodavaču koja proizlaze iz ponovne prodaje. Ako kupac prenese vlasništvo nad robom koja je zadržana u vlasništvu - nakon obrade ili povezivanja - zajedno s robom koja ne pripada prodavaču, kupac odustaje od potraživanja koja proizlaze iz ponovne prodaje u visini vrijednosti zadržane robe, sa svim uz to vezanim pravima. Prodavač u tom slučaju prihvaća odustajanje. Kupac je ovlašten naplatiti ta potraživanja i nakon odstupanja. Prodavač i dalje može sam naplatiti potraživanja, ali se obavezuje da to neće učiniti sve dok kupac korektno izvršava sve svoje obaveze koje se tiču plaćanja i ostalog.

Prodavač može tražiti od kupca popis svih potraživanja i dužnika od kojih se odustalo, kao i sve dokumente s podacima potrebnim za potraživanje, te da o odustajanju od naplate obavijesti sve svoje dužnike. Klauzula o čekovima/mjenicama: Ako je vezano uz plaćanje ukupne cijene od strane kupca utemeljeno mjesečno jamstvo od strane prodavača, zadržavanje vlasništva i potraživanja iz robne nabave koja iz toga proizlaze traje sve dok prodavač kao mjenični dužnik ne unovči mjenice.

 

Jamstvo cijene

Cijene navedene u katalogu nastojimo zadržati dokle god katalog vrijedi. Ukoliko bi zbog ekstremnih promjena tečaja ili gospodarske situacije bile potrebne korekture cijena, o tome ćemo vas obavijestiti prilikom vaše narudžbe, odnosno potvrde narudžbe. Slike, dimenzije i podaci glede težine u katalogu nisu obavezni. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, omaške i promjene. Za nabavu nekog artikla najvažniji je pretplatnički broj koji se nalazi na narudžbenici kupca. Ne možemo provjeriti identitet artikla na temelju dodatnih oznaka artikla bez tog broja. U našim računima koristimo pretplatnički broj i oznake artikla. Navodi koji iz toga proizlaze kao i obrada vlastitih obrazaca za nabavu koji se tiču kupca nisu mogući. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da nam se obratite putem posebnog dopisa s navedenim potpunim podacima o pošiljatelju. Narudžba se ne može mijenjati niti prekinuti ako je roba već naručena ili nabavljena, odnosno u izradi od strane pošiljatelja. Kod proizvoda iz papira ili tiskanih proizvoda nabava može odstupati do 10% više ili manje od dopuštene.

 

Izvoz

Roba se u inozemstvo dostavlja iz skladišta u Mariboru na temelju plaćanja pouzećem, plaćanja unaprijed, dokumenata ili ovlaštenja i to na trošak i odgovornost naručitelja. Carinske i uvozne formalnosti sređuje naručitelj.

 

Reklamacije

Ukoliko opazite očite nedostatke, molimo vas da ih reklamirate u roku 8 dana od primitka robe, jer nakon toga više ne možete ostvariti jamstvena prava. Pošiljku s nepotpunom robom treba poslati u originalnoj ambalaži, zajedno s dostavnicom i samoljepljivom etiketom na paketu. Izgubljenu ili tijekom transporta oštećenu robu potrebno je reklamirati prijevozniku i prije preuzimanja robe zatražiti potvrdu o situaciji (Zapisnik o stvarnom stanju: pošta – željeznica - špediter). Isto vrijedi i za oštećenja koja se ne odnose na vidljiva oštećenja ambalaže.

 

Jamstvo

U slučaju zamjenske dobave dužni smo poboljšati ili nadomjestiti neupotrebljive dijelove. Jamstvene obaveze se ne odnose na situacije kada treće osobe bez našeg dopuštenja izvode promjene ili popravke na kupljenom predmetu. Troškove popravaka u drugim servisima priznajemo samo uz naše prethodno dopuštenje. Ako su troškovi popravka veći od 50 €, prilikom narudžbe za popravak proslijedit ćemo vam pisani predračun troškova. Jamstvo ne uključuje oštećenja nastala upotrebom električnih uređaja, softvera i sličnih artikala.

 

Pravo na povrat robe

Pravo na povrat robe ostvaruje se samo u slučaju robe s nedostatkom ili opravdanih reklamacija. Pravo se ne ostvaruje u slučaju pogrešne dobave jer to može biti i greška u posredovanju. Zamjena je moguća samo u dogovoru s dobavljačem. Da bi se roba dobavila bez ikakvih problema, preporučamo vam da predate narudžbu u pisanom obliku putem pošte ili telefaksa. Vraćenu robu zamijenit ćemo drugim artiklima ili vam vratiti troškove putem naloga za isplatu. Vraćenu robu primamo samo uz pisano odobrenje i vraćamo natrag na trošak pošiljatelja. U slučaju vraćanja pošiljke s pogrešno naručenom robom (samo standardni proizvodi iz našeg kataloga) obračunat ćemo 10% vrijednosti robe kao pristojbu za obradu.

 

Mjesto izvršavanja – sudska nadležnost

Sve dobave i plaćanja vrše se u Mariboru. Za sve sporove vezane uz poslovne obaveze nadležan je sud u Mariboru. Ugovorni odnosi podložni su isključivo zakonima Republike Slovenije.

 

Važna upozorenja

Vaša adresa je sačuvana u našem računalnom sustavu. Molimo vas da nam javite svaku promjenu vaše adrese kako bi mogli primati obavijesti o našoj aktualnoj ponudi. Ukoliko ne želite da sačuvamo vašu adresu, podatke ćemo odmah obrisati. Naručitelji mlađi od 18 godina trebaju i potpis roditelja/skrbnika. Rasprodanu robu možemo zamijeniti sličnim ili jednakovrijednim proizvodima. Narudžbe ispod 30 obračunavaju se zajedno s dodatkom na manje količine -5. Dobava se ne može izvršiti ako nisu ispunjeni spomenuti uvjeti te se na temelju vaših uvjeta ne mogu mijenjati. Publikacija je zaštićena Zakonom o autorskim pravima. Sva prava su zadržana. Upotreba tekstova, fotografija i/ili crteža – čak ni kao izvoda i/ili u promijenjenom obliku –bez pisane suglasnosti VKF Renzel GmbH protivna je Zakonu o autorskim pravima i prema tome kažnjiva. To se prije svega odnosi na njihovo umnožavanje, prevođenje i/ili upotrebu u svrhu obrade podataka. U publikaciji su navedeni patenti, uzorci za upotrebu, probni uzorci i nazivi robnih marki; ako i nisu označeni kako je gore navedeno za njih vrijede odgovarajuće zaštitne odredbe. Obavezno jamstvo se ne odnosi na boju svih slika.

 

Close menu
Povratak na vrh