Tisak velikih formata

Tiskom veliki formata izrađuju se motivi velikog formata u reklamne svrhe ili za privatne potrebe. Tu se ubrajaju reklamni baneri, zastave i naljepnice ili fotografska platna i posteri. Za tiskanje se pretežno upotrebljavaju specijalni inkjet pisači sa širinom tiskanja i do pet metera. Tiska se na PVC ceradama, materijalima za zastave, samopljeljivim folijama i papiru za plakate. Metodom tiska velikih formata mogu se i na pleksiglas, ploče od plastičnih materijala te spojene ploče od plastičnog materijala s dva aluminijska pokrivna sloja (Alu-Dibond) aplicirati individualno odabrani motivi.

Ovisno o materijalu za tisak velikih formata koriste se različiti tiskarsrki postupci. Za fleksibilne materijale boja se nanosi elektro-ink-postupkom pomoću fotoosjetljivih naelektriziranih bubnjeva. Sustavom valjaka boja se pomoću visoke temperature i pritiska fiksira na substratu. Taj elektrofotografski sustav koristi se i za izradu reklamnih banera velikog formata otpornih na vremenske prilike. Kod krutih materijala koriste se tzv. flatbed pisači s tehnikom UV direktnog tiska. Boja se nanosi direktno na materijal. Potom se boja stvrdnjava pomoću UV svjetla. Pomoću ovog postupka moguće je tisak velikog formata rabiti i na staklu i drvu.
Close menu
Povratak na vrh