Sitotisak

Sitotisak je poseban postupak tiska jer se tiskarska boja na materijal na koji se treba otisnuti ne prenosi pomoću pečata ili tiskarske ploče nego kroz šablonu. Tiskar tu šablonu izrađuje iz sita koje je nategnuto na okviru. Ono mora biti veliko najmanje koliko iznosi veličina gotovog tiska, ali može biti i veće. Sva mjesta na koja se ne treba nanijeti boja na situ će se tretirati posebnom prekrivnom bojom. Stoga se sitotiskom mogu izraditi oblici po želji, a ne samo pravokutni ispis.

Kod tiskarskog postupka prvo se sito učvršćuje na materijal na kojem se vrši tisak. Potom tiskar lijeva boju na sito, koju će potom rakel nožem protisnuti. Zbog ovakvog načina rada sitotisak nije zahtjevan što se tiče boje i materijala na kojem se vrši tisak. Za oboje postoji širina izbora tako da se krajni rezultat bude optimalna kvaliteta i postojanost tiska. Boja za tisak samo ne smije biti prerijetka, kako ne bi sama od sebe prolazila kroz sito.
Close menu
Povratak na vrh