Prodajno mjesto (Point of Sale)

Prodajno mjesto označava ono mjesto na kojem se kupoprodaja provodi i zaključuje. Iz perspektive kupca govorimo o Point of Purchase (Mjesto kupnje). Klasično prodajno mjesto je prodajni prostor odnosno trgovina u maloprodaji, u kojem je kupac u neposrednom kontaktu s robom. Kako bi se kupce navelo na impulzivnu kupnju na prodajnim mjestima koristimo se različitim oblicima poticanja prodaje. Pored tipičnih reklamnih sredstava u to se ubrajaju i savjetodavne aktivnosti prodavača.

Većina kupoprodajnih odluka donosi se na licu mjesta odnosno na prodajnom mjestu, zbog čega je oblikovanje prodajnog mjesta izrazito važno kako za trgovca tako i za proizvođača tih proizvoda. Upravo što se tiče prezentacije robe proizvođači često pokušavaju upotrebom određenih reklamin sredstava postići poboljšanje prihoda od prodaje. Tipičan primjer za to je postavljanje zaslona.

Sve većim jačanjem pozicije online trgovanja prodajno mjesto se sve više seli u stanove odnosno u privatnu sferu konzumenata.
Close menu
Povratak na vrh