Princip arene

Kod principa arene radi se o primjenjenoj formi s područja tzv. Visual Merchandisings za maloprodaju. U prvom redu tiče se prezentacije i organizacije robe, pri čemu je visina pojedinih regala odlučujući faktor. Primjenom principa arene kupcu bi se trebalo omogućiti da već s ulaznog područja može imatie pregled nad cijelom trgovinom.

Kako bi princip arene mogao funkcionirati regali koji se nalaze na glavnom ulazu i u njegovoj neposrednoj blizini trebaju biti niži od onih koji slijede iza njih. Taj se koncept proteže sve do nosača robe na stražnjim zidovima trgovine, koji su najviši. Visina regala dakle povećava se sve više i više prema van, pri čemu do izražaja dolazi tzv. "efekt arene". Čak i proizvodi koji se nalaze na većoj udaljenosti od mjesta gdje se nalazi kupac mogu na ovaj način doći u njegovo vidno polje i pobuditi interes.
Close menu
Povratak na vrh