Nachhaltigkeit_HR

Obazrivost prema okolišu / Održivost


Rasprave na temu održivog razvoja stvaraju nesigurnost, ali nas potiču i na promjenu načina razmišljanja. Obzirom da između ostalog prerađujemo i plastiku, razmišljali smo o tome kako da reagiramo. Već dugo radimo na proizvodima od alternativnih materijala.

Već 2011. godine predstavili smo profil za umetanje etiketa od PLA-a. U Austriji u našem asortimanu već peko šest godina imamo proizvode s oznakom „Bio-Logic“ koji su proizvedeni od plastike izrađene od prirodnih materijala. Iako je tad potražnja još bila mala, ostali smo vjerni toj temi i dalje smo radili na tom polju.
 

1. Proizvodi

Kako bismo Vam olakšali snalaženje, uveli smo posebne oznake za proizvode koje ćemo Vam predstaviti u nastavku:
rena

Renzel Nature

Proizvodi s ovom oznakom većim se dijelom sastoje od prirodnih, obnovljivih sirovina. Iste zamjenjuju sirovine koje nisu obnovljive. To su klasični materijali kao što su drvo ili papir, ali i dalje se radi na istraživanju novih materijala.
recycled

Reciklirani materijal

Proizvodi s ovom oznakom izrađeni su od plastičnih otpadaka ili stare robe koja se reciklirala. Tvrtka VKF Renzel redovito ispituje na kojim je područjima moguće korištenje reciklata. Na taj se način čuvaju resursi i zatvara se krug sirovina.
naturbelassen

Prirodni način izlaganja

Proizvodi s ovom oznakom pomažu u smanjenju količine pakiranja u trgovinama. Na taj se način smanjuje količina smeća, ali se proizvodi ipak izlažu na kupcima privlačan način. Osim toga, potrošačima omogućuju kupnju količine koja im doista treba.
 
Otkrijte naše održive proizvode za promociju prodaje


 

2. Proizvodnja

  • pažljivo planiranje proizvodnih procesa smanjuje količinu škarta
  • upotreba prirodnih resursa kao što su kukuruzni škrob i drvo te materijala koji se mogu reciklirati omogućuje ekološko zbrinjavanje otpada
  • sirovine odabrane na osviješten način neće stvoriti otrovne plinove ili štetne tvari pri raspadanju
  • veća pakiranja smanjuju emisije i štede materijal za ambalažu
 
 

3. Zbrinjavanje ostataka i otpada

  • strogo sortiranje ostataka pomaže certificiranim tvrtkama za zbrinjavanje otpada u recikliranju
  • proizvodnja energije termičkim iskorištavanjem ostataka koji mogu gorjeti
 

4. Primanje vraćene plastike

icon_ruecknahme_von_rohstoffen
  • prihvaćamo povrat prodane plastike
  • kako bi se plastika opet mogla vratiti u kružni tok reciklaže plastiku je potrebno isporučiti sortirano,  po najavi i franko
  • ne prihvaćamo strane materijale

5. Kodeks ponašanja (Code of Conduct) u tvrtki VKF Renzel


Ovaj je kodeks ponašanja obvezujući za sve zaposlenike i dobavljače tvrtke VKF Renzel i uglavnom se temelji na „United Nations Global Compact“. Isti povezuje našu namjeru da se pridržavamo prava i zakona s našim posebnim zahtjevima vezanima za etičko ponašanje. Ovaj kodeks predstavlja sve ono što očekujemo od nas samih, a istovremeno je i obećanje dano prema vani.
Close menu
Povratak na vrh