Okvir za plakate

siva slična boji RAL 7035 | DIN A3 | s uže strane

Broj artikla: 53.0003.3

Specifikacije

materijal plastika
boja siva slična boji RAL 7035
format DIN A3
Umetanje s uže strane
{{ v.title }} {{ v.value }}

Opis proizvoda

Umetanje s uže strane, kod okvira formata DIN A3 - A5 moguće i s umetanjem s duže strane; materijal: čvrsta plastika.

Češto se kupuje zajedno

{{ product.tabs.bundle.article_bundle_quantity }}x
{{ bundleItem.BASKET_QUANTITY }}x
Ukupno
(4,17 €* uključujući PDV)

Pribor

Više...

Varijante

Varijante boja format Umetanje Broj artikla  
plava slična RAL 5015 DIN A1 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A1
s uže strane
53.0001.1 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A1 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A1
s uže strane
53.0001.2 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A1 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A1
s uže strane
53.0001.3 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A1 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A1
s uže strane
53.0001.4 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A1 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A1
s uže strane
53.0001.5 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A1 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A1
s uže strane
53.0001.6 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A1 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A1
s uže strane
53.0001.7 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A1 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A1
s uže strane
53.0001.8 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A2 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A2
s uže strane
53.0002.1 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A2 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A2
s uže strane
53.0002.2 view Article »
prozirna DIN A2 s uže strane prozirna
DIN A2
s uže strane
53.0002.27 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A2 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A2
s uže strane
53.0002.3 view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A2 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A2
s uže strane
53.0002.32 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A2 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A2
s uže strane
53.0002.4 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A2 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A2
s uže strane
53.0002.5 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A2 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A2
s uže strane
53.0002.6 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A2 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A2
s uže strane
53.0002.7 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A2 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A2
s uže strane
53.0002.8 view Article »
srebrno lakirano DIN A2 s uže strane srebrno lakirano
DIN A2
s uže strane
53.0002.9 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A3 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A3
s uže strane
53.0003.1 view Article »
prozirna DIN A3 s uže strane prozirna
DIN A3
s uže strane
53.0003.11 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A3 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A3
s duže strane
53.0003.12 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A3 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A3
s duže strane
53.0003.13 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A3 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A3
s duže strane
53.0003.14 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A3 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A3
s duže strane
53.0003.15 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A3 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A3
s duže strane
53.0003.16 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A3 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A3
s duže strane
53.0003.17 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A3 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A3
s duže strane
53.0003.18 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A3 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A3
s duže strane
53.0003.19 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A3 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A3
s uže strane
53.0003.2 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A3 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A3
s uže strane
53.0003.3 view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A3 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A3
s uže strane
53.0003.30 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A3 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A3
s uže strane
53.0003.4 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A3 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A3
s uže strane
53.0003.5 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A3 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A3
s uže strane
53.0003.6 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A3 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A3
s uže strane
53.0003.7 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A3 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A3
s uže strane
53.0003.8 view Article »
srebrno lakirano DIN A3 s uže strane srebrno lakirano
DIN A3
s uže strane
53.0003.9 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A4 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A4
s uže strane
53.0004.1 view Article »
kromirano DIN A4 s uže strane kromirano
DIN A4
s uže strane
53.0004.10 view Article »
prozirna DIN A4 s uže strane prozirna
DIN A4
s uže strane
53.0004.11 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A4 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A4
s duže strane
53.0004.12 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A4 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A4
s duže strane
53.0004.13 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A4 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A4
s duže strane
53.0004.14 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A4 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A4
s duže strane
53.0004.15 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A4 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A4
s duže strane
53.0004.16 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A4 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A4
s duže strane
53.0004.17 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A4 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A4
s duže strane
53.0004.18 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A4 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A4
s duže strane
53.0004.19 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A4 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A4
s uže strane
53.0004.2 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A4 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A4
s uže strane
53.0004.3 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A4 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A4
s uže strane
53.0004.4 view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A4 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A4
s uže strane
53.0004.42 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A4 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A4
s uže strane
53.0004.5 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A4 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A4
s uže strane
53.0004.6 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A4 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A4
s uže strane
53.0004.7 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A4 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A4
s uže strane
53.0004.8 view Article »
srebrno lakirano DIN A4 s uže strane srebrno lakirano
DIN A4
s uže strane
53.0004.9 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A5 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A5
s uže strane
53.0005.1 view Article »
prozirna DIN A5 s uže strane prozirna
DIN A5
s uže strane
53.0005.11 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A5 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A5
s duže strane
53.0005.12 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A5 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A5
s duže strane
53.0005.13 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A5 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A5
s duže strane
53.0005.14 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A5 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A5
s duže strane
53.0005.15 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A5 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A5
s duže strane
53.0005.16 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A5 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A5
s duže strane
53.0005.17 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A5 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A5
s duže strane
53.0005.18 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A5 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A5
s duže strane
53.0005.19 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A5 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A5
s uže strane
53.0005.2 view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A5 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A5
s uže strane
53.0005.26 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A5 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A5
s uže strane
53.0005.3 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A5 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A5
s uže strane
53.0005.4 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A5 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A5
s uže strane
53.0005.5 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A5 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A5
s uže strane
53.0005.6 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A5 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A5
s uže strane
53.0005.7 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A5 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A5
s uže strane
53.0005.8 view Article »
srebrno lakirano DIN A5 s uže strane srebrno lakirano
DIN A5
s uže strane
53.0005.9 view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A6 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A6
s uže strane
53.0006.1 view Article »
prozirna DIN A6 s uže strane prozirna
DIN A6
s uže strane
53.0006.11 view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A6 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A6
s uže strane
53.0006.2 view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A6 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A6
s uže strane
53.0006.27 view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A6 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A6
s uže strane
53.0006.3 view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A6 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A6
s uže strane
53.0006.4 view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A6 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A6
s uže strane
53.0006.5 view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A6 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A6
s uže strane
53.0006.6 view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A6 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A6
s uže strane
53.0006.7 view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A6 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A6
s uže strane
53.0006.8 view Article »
srebrno lakirano DIN A6 s uže strane srebrno lakirano
DIN A6
s uže strane
53.0006.9 view Article »
Close menu

View products
Ova online trgovina koristi kolačiće za optimalan doživljaj kupovine. Pri tome se primjerice na Vašem računalu pohranjuju informacije o sesiji ili postavke jezika. Bez kolačića opseg funkcioniranja online trgovine je ograničen. Ukoliko se s time ne slažete, molimo kliknite ovdje.

VKF Renzel Hrvatska
Povratak na vrh