Okvir za plakate

boja | format | Umetanje
Popis želja

Downloads available

Product highlights

Specifikacije

Broj artikla

Opis proizvoda

Umetanje s uže strane, kod okvira formata DIN A3 - A5 moguće i s umetanjem s duže strane; materijal: čvrsta plastika.

Varijante

Varijante boja format Umetanje Broj artikla Artikl br. Cijena
siva slična boji RAL 7016 DIN A2 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A2
s uže strane
53.0002.32 4,37 €* view Article »
prozirna DIN A2 s uže strane prozirna
DIN A2
s uže strane
53.0002.27 6,53 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A3 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A3
s uže strane
53.0003.30 2,27 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A4 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A4
s uže strane
53.0004.42 1,17 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A5 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A5
s uže strane
53.0005.26 1,11 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A1 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A1
s uže strane
53.0001.1 9,91 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A1 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A1
s uže strane
53.0001.2 9,91 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A1 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A1
s uže strane
53.0001.3 9,91 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A1 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A1
s uže strane
53.0001.4 9,91 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A1 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A1
s uže strane
53.0001.5 9,91 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A1 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A1
s uže strane
53.0001.6 9,91 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A1 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A1
s uže strane
53.0001.7 9,91 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A1 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A1
s uže strane
53.0001.8 9,91 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A2 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A2
s uže strane
53.0002.1 4,37 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A2 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A2
s uže strane
53.0002.2 4,37 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A2 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A2
s uže strane
53.0002.3 4,37 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A2 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A2
s uže strane
53.0002.4 4,37 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A2 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A2
s uže strane
53.0002.5 4,37 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A2 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A2
s uže strane
53.0002.6 4,37 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A2 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A2
s uže strane
53.0002.7 4,37 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A2 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A2
s uže strane
53.0002.8 4,37 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A2 s uže strane srebrno lakirano
DIN A2
s uže strane
53.0002.9 11,85 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A3 s uže strane srebrno lakirano
DIN A3
s uže strane
53.0003.9 6,41 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A4 s uže strane srebrno lakirano
DIN A4
s uže strane
53.0004.9 4,31 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A5 s uže strane srebrno lakirano
DIN A5
s uže strane
53.0005.9 3,66 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A6 s uže strane srebrno lakirano
DIN A6
s uže strane
53.0006.9 3,38 €* view Article »
prozirna DIN A3 s uže strane prozirna
DIN A3
s uže strane
53.0003.11 2,62 €* view Article »
prozirna DIN A4 s uže strane prozirna
DIN A4
s uže strane
53.0004.11 1,81 €* view Article »
prozirna DIN A5 s uže strane prozirna
DIN A5
s uže strane
53.0005.11 1,74 €* view Article »
prozirna DIN A6 s uže strane prozirna
DIN A6
s uže strane
53.0006.11 1,47 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A3 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A3
s uže strane
53.0003.1 2,27 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A3 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A3
s uže strane
53.0003.2 2,27 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A3 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A3
s uže strane
53.0003.3 2,27 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A3 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A3
s uže strane
53.0003.4 2,27 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A3 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A3
s uže strane
53.0003.5 2,27 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A3 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A3
s uže strane
53.0003.6 2,27 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A3 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A3
s uže strane
53.0003.8 2,27 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A3 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A3
s uže strane
53.0003.7 2,27 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A3 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A3
s duže strane
53.0003.12 2,65 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A3 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A3
s duže strane
53.0003.13 2,65 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A3 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A3
s duže strane
53.0003.14 2,65 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A3 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A3
s duže strane
53.0003.15 2,65 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A3 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A3
s duže strane
53.0003.16 2,65 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A3 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A3
s duže strane
53.0003.17 2,65 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A3 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A3
s duže strane
53.0003.18 2,65 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A3 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A3
s duže strane
53.0003.19 2,65 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A4 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A4
s uže strane
53.0004.1 1,17 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A4 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A4
s uže strane
53.0004.2 1,17 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A4 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A4
s uže strane
53.0004.3 1,17 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A4 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A4
s uže strane
53.0004.4 1,17 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A4 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A4
s uže strane
53.0004.5 1,17 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A4 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A4
s uže strane
53.0004.6 1,17 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A4 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A4
s uže strane
53.0004.7 1,17 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A4 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A4
s uže strane
53.0004.8 1,17 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A4 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A4
s duže strane
53.0004.12 1,89 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A4 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A4
s duže strane
53.0004.13 1,89 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A4 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A4
s duže strane
53.0004.14 1,89 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A4 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A4
s duže strane
53.0004.15 1,89 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A4 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A4
s duže strane
53.0004.16 1,89 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A4 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A4
s duže strane
53.0004.17 1,89 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A4 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A4
s duže strane
53.0004.18 1,89 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A4 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A4
s duže strane
53.0004.19 1,89 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A5 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A5
s uže strane
53.0005.1 1,11 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A5 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A5
s uže strane
53.0005.2 1,11 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A5 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A5
s uže strane
53.0005.3 1,11 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A5 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A5
s uže strane
53.0005.4 1,11 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A5 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A5
s uže strane
53.0005.5 1,11 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A5 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A5
s uže strane
53.0005.6 1,11 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A5 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A5
s uže strane
53.0005.7 1,11 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A5 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A5
s uže strane
53.0005.8 1,11 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A5 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A5
s duže strane
53.0005.12 1,29 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A5 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A5
s duže strane
53.0005.13 1,29 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A5 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A5
s duže strane
53.0005.14 1,29 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A5 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A5
s duže strane
53.0005.15 1,29 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A5 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A5
s duže strane
53.0005.16 1,29 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A5 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A5
s duže strane
53.0005.17 1,29 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A5 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A5
s duže strane
53.0005.18 1,29 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A5 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A5
s duže strane
53.0005.19 1,29 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A6 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A6
s uže strane
53.0006.1 1,05 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A6 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A6
s uže strane
53.0006.2 1,05 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A6 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A6
s uže strane
53.0006.3 1,05 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A6 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A6
s uže strane
53.0006.27 1,05 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A6 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A6
s uže strane
53.0006.4 1,05 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A6 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A6
s uže strane
53.0006.5 1,05 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A6 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A6
s uže strane
53.0006.6 1,05 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A6 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A6
s uže strane
53.0006.7 1,05 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A6 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A6
s uže strane
53.0006.8 1,05 €* view Article »
prozirna DIN A4 s duže strane prozirna
DIN A4
s duže strane
53.0004.22 2,32 €* view Article »
Close menu
Povratak na vrh