Okvir za plakate

Specifikacije

materijal plastika

Opis proizvoda

Umetanje s uže strane, kod okvira formata DIN A3 - A5 moguće i s umetanjem s duže strane; materijal: čvrsta plastika.

Varijante

Varijante boja format Umetanje Broj artikla Cijena    
plava slična RAL 5015 DIN A1 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A1
s uže strane
53.0001.1 9,73 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A1 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A1
s uže strane
53.0001.2 9,73 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A1 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A1
s uže strane
53.0001.3 9,73 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A1 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A1
s uže strane
53.0001.4 9,73 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A1 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A1
s uže strane
53.0001.5 9,73 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A1 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A1
s uže strane
53.0001.6 9,73 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A1 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A1
s uže strane
53.0001.7 9,73 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A1 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A1
s uže strane
53.0001.8 9,73 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A2 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A2
s uže strane
53.0002.1 3,67 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A2 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A2
s uže strane
53.0002.2 3,67 €* view Article »
prozirna DIN A2 s uže strane prozirna
DIN A2
s uže strane
53.0002.27 5,42 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A2 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A2
s uže strane
53.0002.3 3,67 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A2 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A2
s uže strane
53.0002.32 3,67 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A2 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A2
s uže strane
53.0002.4 3,67 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A2 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A2
s uže strane
53.0002.5 3,67 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A2 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A2
s uže strane
53.0002.6 3,67 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A2 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A2
s uže strane
53.0002.7 3,67 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A2 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A2
s uže strane
53.0002.8 3,67 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A2 s uže strane srebrno lakirano
DIN A2
s uže strane
53.0002.9 11,70 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A3 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A3
s uže strane
53.0003.1 1,86 €* view Article »
prozirna DIN A3 s uže strane prozirna
DIN A3
s uže strane
53.0003.11 2,20 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A3 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A3
s duže strane
53.0003.12 2,31 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A3 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A3
s duže strane
53.0003.13 2,31 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A3 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A3
s duže strane
53.0003.14 2,31 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A3 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A3
s duže strane
53.0003.15 2,31 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A3 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A3
s duže strane
53.0003.16 2,31 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A3 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A3
s duže strane
53.0003.17 2,31 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A3 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A3
s duže strane
53.0003.18 2,31 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A3 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A3
s duže strane
53.0003.19 2,31 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A3 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A3
s uže strane
53.0003.2 1,86 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A3 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A3
s uže strane
53.0003.3 1,86 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A3 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A3
s uže strane
53.0003.30 1,86 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A3 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A3
s uže strane
53.0003.4 1,86 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A3 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A3
s uže strane
53.0003.5 1,86 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A3 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A3
s uže strane
53.0003.6 1,86 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A3 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A3
s uže strane
53.0003.7 1,86 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A3 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A3
s uže strane
53.0003.8 1,86 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A3 s uže strane srebrno lakirano
DIN A3
s uže strane
53.0003.9 5,24 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A4 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A4
s uže strane
53.0004.1 1,08 €* view Article »
kromirano DIN A4 s uže strane kromirano
DIN A4
s uže strane
53.0004.10 4,66 €* view Article »
prozirna DIN A4 s uže strane prozirna
DIN A4
s uže strane
53.0004.11 1,52 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A4 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A4
s duže strane
53.0004.12 1,69 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A4 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A4
s duže strane
53.0004.13 1,69 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A4 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A4
s duže strane
53.0004.14 1,69 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A4 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A4
s duže strane
53.0004.15 1,69 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A4 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A4
s duže strane
53.0004.16 1,69 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A4 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A4
s duže strane
53.0004.17 1,69 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A4 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A4
s duže strane
53.0004.18 1,69 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A4 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A4
s duže strane
53.0004.19 1,69 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A4 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A4
s uže strane
53.0004.2 1,08 €* view Article »
prozirna DIN A4 s duže strane prozirna
DIN A4
s duže strane
53.0004.22 1,98 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A4 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A4
s uže strane
53.0004.3 1,08 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A4 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A4
s uže strane
53.0004.4 1,08 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A4 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A4
s uže strane
53.0004.42 1,08 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A4 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A4
s uže strane
53.0004.5 1,08 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A4 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A4
s uže strane
53.0004.6 1,08 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A4 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A4
s uže strane
53.0004.7 1,08 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A4 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A4
s uže strane
53.0004.8 1,08 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A4 s uže strane srebrno lakirano
DIN A4
s uže strane
53.0004.9 3,26 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A5 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A5
s uže strane
53.0005.1 1,01 €* view Article »
prozirna DIN A5 s uže strane prozirna
DIN A5
s uže strane
53.0005.11 1,46 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A5 s duže strane plava slična RAL 5015
DIN A5
s duže strane
53.0005.12 1,20 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A5 s duže strane žuta slična RAL 1018
DIN A5
s duže strane
53.0005.13 1,20 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A5 s duže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A5
s duže strane
53.0005.14 1,20 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A5 s duže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A5
s duže strane
53.0005.15 1,20 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A5 s duže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A5
s duže strane
53.0005.16 1,20 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A5 s duže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A5
s duže strane
53.0005.17 1,20 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A5 s duže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A5
s duže strane
53.0005.18 1,20 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A5 s duže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A5
s duže strane
53.0005.19 1,20 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A5 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A5
s uže strane
53.0005.2 1,01 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A5 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A5
s uže strane
53.0005.26 1,01 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A5 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A5
s uže strane
53.0005.3 1,01 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A5 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A5
s uže strane
53.0005.4 1,01 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A5 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A5
s uže strane
53.0005.5 1,01 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A5 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A5
s uže strane
53.0005.6 1,01 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A5 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A5
s uže strane
53.0005.7 1,01 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A5 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A5
s uže strane
53.0005.8 1,01 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A5 s uže strane srebrno lakirano
DIN A5
s uže strane
53.0005.9 3,25 €* view Article »
plava slična RAL 5015 DIN A6 s uže strane plava slična RAL 5015
DIN A6
s uže strane
53.0006.1 0,90 €* view Article »
prozirna DIN A6 s uže strane prozirna
DIN A6
s uže strane
53.0006.11 1,26 €* view Article »
žuta slična RAL 1018 DIN A6 s uže strane žuta slična RAL 1018
DIN A6
s uže strane
53.0006.2 0,90 €* view Article »
siva slična boji RAL 7016 DIN A6 s uže strane siva slična boji RAL 7016
DIN A6
s uže strane
53.0006.27 0,90 €* view Article »
siva slična boji RAL 7035 DIN A6 s uže strane siva slična boji RAL 7035
DIN A6
s uže strane
53.0006.3 0,90 €* view Article »
zelena slična boji RAL 6032 DIN A6 s uže strane zelena slična boji RAL 6032
DIN A6
s uže strane
53.0006.4 0,90 €* view Article »
narančasta slična boji RAL 2008 DIN A6 s uže strane narančasta slična boji RAL 2008
DIN A6
s uže strane
53.0006.5 0,90 €* view Article »
crvena slična boji RAL 3000 DIN A6 s uže strane crvena slična boji RAL 3000
DIN A6
s uže strane
53.0006.6 0,90 €* view Article »
crna slična boji RAL 9005 DIN A6 s uže strane crna slična boji RAL 9005
DIN A6
s uže strane
53.0006.7 0,90 €* view Article »
bijela slična boji RAL 9010 DIN A6 s uže strane bijela slična boji RAL 9010
DIN A6
s uže strane
53.0006.8 0,90 €* view Article »
srebrno lakirano DIN A6 s uže strane srebrno lakirano
DIN A6
s uže strane
53.0006.9 2,91 €* view Article »
Close menu

View products
Ova online trgovina koristi kolačiće za optimalan doživljaj kupovine. Pri tome se primjerice na Vašem računalu pohranjuju informacije o sesiji ili postavke jezika. Bez kolačića opseg funkcioniranja online trgovine je ograničen. Ukoliko se s time ne slažete, molimo kliknite ovdje.

warning

VKF Renzel Hrvatska
Povratak na vrh