Zatvorite
Filter & Sort
Odjeljivanje pretinaca na prodajnom mjestu. Odjelivači pretinaca osiguravaju mjesto za svaki pojedini artikl na polici i održavaju planiran raspored na policama. Zahvaljujući na taj način ostvarenoj preglednosti za kupce, znatno se povećava prodaja. Za proizvođače, trgovce i kupce se uz odjeljivače pretinaca omogućuje fiksan položaj artikala na policama.
Close menu
Povratak na vrh