warning

You are using an outdated and therefore insecure browser. This leads to restrictions when using our shop.

Impulsno kantiranje

Izresci folije se kod impulsnog kantiranja zagrijavaju na određenom mjestu grijanom žicom, koja se zagrijava putem impulsa (pritiskom pedale). Zagrijani dio tako postaje savitljiv i može se savijati uz pomoć različitih pomagala. Temperatura i trajanje zagrijavanja kao i faza hlađenja orijentiraju se prema jačini materijala koji treba obraditi.
Close menu

View products
Povratak na vrh