Digital Signage - Digitalni natpisi

Pojam "Digital Signage" označava u prijevodu s engleskoj jezika zapravo digitalne natpise i odnosi se na uporabu digitalnih medija u javnom prostoru. Tehnički dio provedbe najčešće je pomoću velikih ekrana i projektora. Digital Signage ponajprije se koristi na mjestima s velikom frekvencijom prolaznika i prometnim čvorištima kao npr. na javnim trgovima, kolodvorima ili u zrakoplovnim lukama. Povrh toga imaju primjenu i u trgovinama i dućanima kao mjera za dodatnu ponudu informacija ili u promidžbene svrhe. Dobar primjer za to je monitor u knjižari na željezničkom kolodvoru, koji naizmjenično nudi informacije o aktualnom voznom redu, dnevne vijesti i reklame za bestselere.

Bitna prednost koju pruža Digital Signage je dinamičnost: prikazane sadržaje uvijek je moguće prilagoditi odnosno izmjenjivati. Tako je npr. moguće u različito vrijeme prikazivati oglase koji su prilagođeni različitim željenim ciljnim grupama ili je pak moguće prikazivati cijele reklamne spotove. Primjer: u zračnoj luci u ranim jutarnjim satima prvo se na monitoru prikazuju oglasi namijenjeni turistima koji putuju u paket-aranžmanima, a kasnije se prikazuju ponude koje odgovaraju potrebama poslovnih ljudi. Taj isti monitor može se u slučaju potrebe dodatno koristiti i kao putokaz ili za prikaz kašnjenja po voznom redu.
Close menu
Povratak na vrh