Opće napomene vezane za zaštitu podataka u skladu s čl. 13, 14 i 21 GDPR-a
(General Data Protection Regulation)

Odgovorne stranke

Za prikupljanje i obradu podataka odgovoran je VKF Renzel d.o.o..

 

Dobrovoljni podaci

Načelno prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za sklapanje ugovora.

Navođenje određenih podataka je dobrovoljno. Nema negativnih posljedica ako se te podatke ne stavi na raspolaganje. No, ne stavljanje tih podataka na raspolaganje može u pojedinim slučajevima otežati odn. usporiti kasniju komunikaciju.

 

Obrada podataka za ispunjenje ugovora

Obrađujemo sakupljene podatke u skladu s čl. 6. st. 1 slovo b) GDPR-a u svrhu ispunjenja ugovora. To obuhvaća i prateće usluge podrške za kupce.

Ukoliko je potrebno, podatci će biti proslijeđeni unutar koncerna Heinz Renzel Holding GmbH, kojeg je VKF Renzel d.o.o. dio i onim poduzećima koja sudjeluju u ostvarenju ovog ugovora, npr. kreditnim institucijama za provedbe plaćanja, dobavljačima, dostavnim službama.

Podatke potrebne za ispunjenje ugovora čuvamo kod nas kao matične podatke poslovnog partnera i moguće ih je u bilo kojem trenutku po želji izbrisati. Podatke ne brišemo ako su nakon prestanka ugovora još otvorena potraživanja koja treba naplatiti. U slučaju postojanja zakonskih rokova čuvanja, ti se podatci čuvaju do isteka tih rokova.

 

Obrada podataka u svrhu zaštite legitimnih prava

U pojedinim slučajevima obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu provedbe mjera revizije odn. usklađivanja (compliance). Vaši osobni podaci se stoga s tim u vezi dijelom obrađuju u svrhu optimizacije postupaka unutar tvrtke. Postoji mogućnost da se u tu svrhu trećima izvan tvrtke omogući pristup Vašim osobnim podacima.

Postupak obrade vrši se na temelju čl. 6 st. 1 slovo f) GDPR-a, te u interesu osiguravanja zakonitosti obrade podataka odn. zakonitosti postupaka na svim područjima provedenih unutar VKF Renzel d.o.o..

 

Obrada podataka na osnovu Vašeg pristanka

Ako ste telefonski ili putem elektronske pošte udijelili poseban pristanak za primanje informacija o proizvodima i uslugama koncerna Heinz Renzel Holding GmbH, slijedi odgovarajuća obrada u skladu s čl. 6 st. 1 slovo a) GDPR-a. Vaš pristanak možete povući u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost do tada ostvarene obrade. Ako povučete pristanak prestajemo s predmetnom obradom podataka.

 

Obrada podataka u svrhu izravnog marketinga

Obrađujemo Vaše podatke u svrhu izravnog marketinga, posebno za slanje naših reklama putem elektronske pošte, a ponekad i poštom. Obrada podataka vrši se na temelju čl. 6 st. 1 slovo f) GDPR-a, te u svrhu informiranja o novim proizvodima i uslugama. Svaki kupac ima pravo prigovora protiv navedene obrade podataka, ulaganjem kojeg se prekida obrada podataka u svrhu izravnog marketinga. Ako se podatci čuvaju samo u svrhu izravnog marketinga, iste se briše nakon uloženog prigovora.

 

Primatelj podataka

Vaše podatke prosljeđujemo trećima (npr. kreditnim institucijama u svrhu provedbe plaćanja, odvjetnicima u svrhu naplate otvorenih potraživanja, odabranim pružateljima usluga tiska, pružateljima usluga dostave poštom u svrhu dostave Vaših narudžbi) samo ako postoji odobrenje za prosljeđivanje u skladu sa zakonom o zaštiti podataka (npr. u skladu s gore navedenim pravnim propisima).

Nadalje, Vaše podatke možemo proslijediti vanjskim pružateljima usluga (npr. pružateljima informatičkih usluga, tvrtkama koje uništavaju ili arhiviraju podatke, pružateljima usluga tiska) koji nas, strogo u skladu s našim uputama i u okviru naloga za obradu, podržavaju tijekom obrade podataka.

Ako Vaše podatke u okviru naloga za obradu prosljeđujemo pružateljima usluga u inozemstvu, s voditeljima obrade smo u svrhu prikladnog jamstva zakonitosti prosljeđivanja podataka sklopili odgovarajuće ugovore o obradi i ako je potrebno i standardne ugovore u skladu s čl. 6 st. 1 slovo c) GDPR-a.

Vaše osobne podatke nećemo niti prodavati trećima, niti ih pokušati utržiti na neki drugi način.

 

Postupanje s podatcima koji nisu dobiveni direktno od ispitane stranke

Osim gore navedenih načina obrade podataka, obrađujemo i kontakt podatke koje nismo dobili izravno od ispitane stranke i iste, ako je potrebno, dodajemo u već postojeće čuvane baze podataka.

Ovdje se radi o sljedećem slučaju: VKF Renzel d.o.o. dijelom kupuje slogove podataka od raznih ponuđača, iste čuva u vlastitom sustavu, te ih kasnije koristi u okviru zakonskih propisa za reklamne svrhe. Pri tom se ne radi o osobnim podacima, nego samo o adresama tvrtki.

Osim toga, postoji mogućnost da kupac, koji kod nas izvrši narudžbu, navede Vašu adresu, jer narudžbu treba isporučiti na Vašu adresu, odn. da navede druge osobne podatke koje je potrebno obraditi u okviru narudžbe tiska. Mi iste podatke obrađujemo, kako bi mogli ispuniti narudžbu. Nadalje, postoji mogućnost, da se Vaša adresa navede kao adresa primatelja računa.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

VKF Renzel BV
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

Na adresi https://www.vkf-renzel.com.hr/content/izjava-o-sigurnosti-podataka/ možete pronaći izjavu o zaštiti podataka koja, osim općenitih napomena vezanih za zaštitu podataka, sadrži i posebne napomene vezane za zaštitu podataka u našoj internetskoj trgovini.

 

Napomena vezana za pravo prigovora u skladu s čl. 21 GDPR-a

Ako se podaci skupljaju na temelju čl. 6 st. 1 slovo f) GDPR-a (obrada podataka u svrhu zaštite legitimnih interesa) imate pravo iz razloga koji proizađu iz Vaše specifične situacije uložiti prigovor protiv obrade podataka. Tada više ne obrađujemo osobne podatke, osim ako dokazano postoje nezaobilazni razlozi za obradu podataka koji su važniji od interesa, prava i slobode ispitane stranke ili ako je obrada podataka nužna u svrhu ostvarenja, provedbe ili obrane prava. Molimo da svoje prigovore uputite na adresu: info@vkf-renzel.si

 

Napomena vezana za pravo prigovora protiv izravnog marketinga

Obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga. Imate pravo prigovora protiv navedene obrade podataka, ulaganjem kojeg se prekida obrada podataka u svrhu izravnog marketinga. Molimo da svoje prigovore uputite na adresu: info@vkf-renzel.si

 

Prava ispitane stranke

Ispitane stranke imaju pravo na primanje informacija od strane odgovornih osoba o njihovim osobnim podacima, te na ispravak netočnih podataka ili na brisanje ako postoji jedan od razloga navedenih u čl. 17 GDPR-a, npr. ako podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni. Osim toga postoji pravo na ograničenje obrade ako postoji jedan od preduvjeta navedenih u čl. 18 GDPR-a, a u slučajevima iz čl. 20 GDPR-a postoji pravo na prenosivost podataka. Ako se podatke sakuplja na osnovu čl. 6 st. 1 slovo e) (obrada podataka za ispunjenje zadataka javnih službi, odn. za zaštitu javnog interesa) ili slovo f) (obrada podataka u svrhu zaštite legitimnih interesa), ispitana stranka ima pravo iz razloga koji proizađu iz Vaše specifične situacije u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv obrade podataka. Tada više ne obrađujemo osobne podatke, osim ako dokazano postoje nezaobilazni razlozi za obradu podataka koji su važniji od interesa, prava i slobode ispitane stranke ili ako je obrada podataka nužna u svrhu ostvarenja, provedbe ili obrane prava.

 

Pravo na žalbu pred nadzornim tijelom

Svaka ispitana osoba ima pravo ulaganja žalbe pred jednim od nadzornih tijela ako smatra da obrada podataka koji je se tiču krši odredbe zakona o zaštiti podataka. Pravo na žalbu može se posebno ostvariti kod nekog nadzornog tijela u državi članici u kojoj ispitana stranka živi ili gdje se dogodio vjerojatan prekršaj.

 

Close menu

View products
Ova online trgovina koristi kolačiće za optimalan doživljaj kupovine. Pri tome se primjerice na Vašem računalu pohranjuju informacije o sesiji ili postavke jezika. Bez kolačića opseg funkcioniranja online trgovine je ograničen. Ukoliko se s time ne slažete, molimo kliknite ovdje.

warning

VKF Renzel Hrvatska
Povratak na vrh